Κυριακή 17 Οκτωβρίου 2010

Απόσπασμα από στήλη εφωνηθείσα υπό του Σοφωτάτου επί τη αναλήψει των καθηκόντων του

 ..... η Φύσις ολόκληρος αναγεννάται διά του πυρός.  Ο Ρ+ επομένως οφείλει να εργάζεται, οφείλει να ερευνά με σκοπό να μάθει, με σκοπό να ανεύρει, με σκοπό να τροφοδοτήσει το εν ημίν πυρ. Να μην λησμονούμε ότι η «αιώνια Αλήθεια»  δεν ανευρέθει. Ανευρέθει μόνο η προς αυτήν οδός και μέθοδος. Είναι η άμεση σπουδή της φύσεως και η επιβολή της συνειδήσεως. Προκειμένου να ανεύρουμε την Αλήθεια, οφείλουμε να ακολουθήσουμε την οδό της σπουδής της Φύσεως, της Ανακάλυψης της Επιστήμης, της σπουδής του Εαυτού μας, της εγκατάλειψης της αδράνειας εκ της οποίας ο κυβικός λίθος έρευσε αίμα και ύδωρ.
Σύμβολο και οδηγός μας στην πορεία προς το άδυτο του Πυρός θα είναι το Ρόδον επί του Σταυρού. Το ερυθρό ρόδο επί του μέλανος σταυρού. Ο σταυρός συμβολίζει την αιώνια ζωή, την αθανασία, αλλά και το θάνατο. Το τυπικό μας γράφει ότι η οριζόντια γραμμή του σταυρού συμβολίζει τη ζωή και η κάθετη τον θάνατο. Ο σταυρός εκτείνεται νοερώς προς το Άπειρον, συνδέει το ζενίθ με το ναδίρ, την Ανατολή με τη Δύση, τον Βορρά με τη Μεσημβρία. Συνδέει δηλαδή τα πάντα εν εαυτώ. Ακριβώς όπως ο τέκτων Ρ+ τείνει να ενωθεί δια της Αγάπης με το Σύμπαν, να ενωθεί με τους αδελφούς του, να ενωθεί με τη Φύση ολόκληρη και τη θεότητα η εμπεριέχεται στη Φύση και εμπεριέχει τη Φύση. Το ρόδο, το ωραιότερο των ανθέων, αποτελεί συμβολική παράσταση της εξέλιξης του κυβικού λίθου στους ανώτερους βαθμούς της μυσταγωγίας. Άλλωστε, κατά το ίδιο το τυπικό «η ώρα του Τελείου Τέκτονος είναι εκείνη καθ’ ην ο κυβικός λίθος μετατρέπεται σε μυστικόν ρόδον». Αποτελεί, επομένως, σύμβολο του υψηλού βαθμού αγάπης, της Αγνότητος, της Εχεμύθειας, αλλά και της Αθανασίας. Η σύνθεσή τους δηλώνει την αγάπη, η οποία γεννάται εκ της αυτοθυσίας, της θυσίας δηλαδή του τελείου ανθρώπου, του εμφορούμενου από ανιδιοτέλεια προς την ανθρωπότητα. Είναι ο ίδιος ο συμβολισμός του πελεκάνος, ο οποίος τρέφει διά των ιδίων σπλάχνων τα νεογνά του. Επεκτείνεται όμως σε καθολικότητα, διότι ενώ ο πελεκάνος θυσιάζεται διά τα τέκνα του, ο επί του σταυρού ανερχόμενος θυσιάζεται υπέρ του συνόλου της ανθρωπότητας, εκτελώντας το υπέρτατο καθήκον του ανθρώπου.   
......
Η θυσία είναι το μέσο διά του οποίου το ανθρώπινο πνεύμα, η ανθρώπινη ψυχή εκπληρώνει τον προορισμό της. Πραγματοποιεί μυστική και εξελικτική πορεία. Το πνεύμα εγκαταλείπει τα εξωτερικά και επουσιώδη προκειμένου να καταφύγει στα εσωτερικά και ουσιώδη. Αποσπάται από τα αισθητά για να ανακαλύψει τα υπεραισθητά και άφθαρτα. Απαρνείται τα μερικά και τα πρόσκαιρα προκειμένου να συλλάβει τα καθολικά και τα αιώνια. Εγκαταλείπει το περιορισμένο και το σχετικό, χάριν του Απείρου και του Απολύτου.
Ας ευχηθούμε, αδελφοί μου Ιππόται Ρ+, όπως ένας έκαστος εξ ημών, ως μέρος της όλης φύσεως, αναγεννηθεί υπό του πυρός, το οποίο αναμιγνυόμενο με τις πράξεις του καθημερινού μας βίου μας οδηγεί σε έργα δομής της καθαρής επιστήμης και του πολιτισμού. Σε έργα τελειοποιήσεως ημών και εν τέλει στο ύψιστο έργο και καθήκον της συμβολικής μετατροπής του εαυτού μας σε μυστικό ρόδο. Τότε η ειρήνη, την οποία απευθύνουμε στους αδελφούς μας ως απάντηση στην εισιτήριο λέξη του βαθμού, θα βασιλεύσει αδιατάρακτη σε ολόκληρο τον κόσμο, αλλά και τον εσωτερικό μας εαυτό.
Ειρήνη ημίν, αδελφοί μου!
…. ας είστε ευλογημένοι,
ας είστε προστατευμένοι,
ας είστε θεϊκά καθοδηγούμενοι…
Είθε η σύνθεσις των θαυμασίων δυνάμεων της Φύσεως να ωθούν υμάς  διά μίας αληθούς ζωής όπως  εξελίξετε τις ιδιότητες και τις δυνάμεις, ώστε να επιτύχετε τη μεταβολή, η οποία κατά τη Ρ+ φιλοσοφία υποδηλώνει την πνευματική τελειοποίηση. Και τότε ως άνθρωποι θα έχετε επιτελέσει την επί της Γης αποστολή σας, τον προορισμό σας: την εξυπηρέτηση του Σύμπαντος εν Αγάπη, Αλήθεια και Δικαιοσύνη και θα δυνηθείτε να ειπείτε :
ΤΕΤΕΛΕΣΤΑΙ !

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου