Κυριακή 17 Οκτωβρίου 2010

επόμενη συνεδρία

H επόμενη συνεδρία του Υπερτάτου Περιστυλίου θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 2 Νοεμβρίου 2010 και ώρα 8.30

Απόσπασμα από στήλη εφωνηθείσα υπό του Σοφωτάτου επί τη αναλήψει των καθηκόντων του

 ..... η Φύσις ολόκληρος αναγεννάται διά του πυρός.  Ο Ρ+ επομένως οφείλει να εργάζεται, οφείλει να ερευνά με σκοπό να μάθει, με σκοπό να ανεύρει, με σκοπό να τροφοδοτήσει το εν ημίν πυρ. Να μην λησμονούμε ότι η «αιώνια Αλήθεια»  δεν ανευρέθει. Ανευρέθει μόνο η προς αυτήν οδός και μέθοδος. Είναι η άμεση σπουδή της φύσεως και η επιβολή της συνειδήσεως. Προκειμένου να ανεύρουμε την Αλήθεια, οφείλουμε να ακολουθήσουμε την οδό της σπουδής της Φύσεως, της Ανακάλυψης της Επιστήμης, της σπουδής του Εαυτού μας, της εγκατάλειψης της αδράνειας εκ της οποίας ο κυβικός λίθος έρευσε αίμα και ύδωρ.
Σύμβολο και οδηγός μας στην πορεία προς το άδυτο του Πυρός θα είναι το Ρόδον επί του Σταυρού. Το ερυθρό ρόδο επί του μέλανος σταυρού. Ο σταυρός συμβολίζει την αιώνια ζωή, την αθανασία, αλλά και το θάνατο. Το τυπικό μας γράφει ότι η οριζόντια γραμμή του σταυρού συμβολίζει τη ζωή και η κάθετη τον θάνατο. Ο σταυρός εκτείνεται νοερώς προς το Άπειρον, συνδέει το ζενίθ με το ναδίρ, την Ανατολή με τη Δύση, τον Βορρά με τη Μεσημβρία. Συνδέει δηλαδή τα πάντα εν εαυτώ. Ακριβώς όπως ο τέκτων Ρ+ τείνει να ενωθεί δια της Αγάπης με το Σύμπαν, να ενωθεί με τους αδελφούς του, να ενωθεί με τη Φύση ολόκληρη και τη θεότητα η εμπεριέχεται στη Φύση και εμπεριέχει τη Φύση. Το ρόδο, το ωραιότερο των ανθέων, αποτελεί συμβολική παράσταση της εξέλιξης του κυβικού λίθου στους ανώτερους βαθμούς της μυσταγωγίας. Άλλωστε, κατά το ίδιο το τυπικό «η ώρα του Τελείου Τέκτονος είναι εκείνη καθ’ ην ο κυβικός λίθος μετατρέπεται σε μυστικόν ρόδον». Αποτελεί, επομένως, σύμβολο του υψηλού βαθμού αγάπης, της Αγνότητος, της Εχεμύθειας, αλλά και της Αθανασίας. Η σύνθεσή τους δηλώνει την αγάπη, η οποία γεννάται εκ της αυτοθυσίας, της θυσίας δηλαδή του τελείου ανθρώπου, του εμφορούμενου από ανιδιοτέλεια προς την ανθρωπότητα. Είναι ο ίδιος ο συμβολισμός του πελεκάνος, ο οποίος τρέφει διά των ιδίων σπλάχνων τα νεογνά του. Επεκτείνεται όμως σε καθολικότητα, διότι ενώ ο πελεκάνος θυσιάζεται διά τα τέκνα του, ο επί του σταυρού ανερχόμενος θυσιάζεται υπέρ του συνόλου της ανθρωπότητας, εκτελώντας το υπέρτατο καθήκον του ανθρώπου.   
......
Η θυσία είναι το μέσο διά του οποίου το ανθρώπινο πνεύμα, η ανθρώπινη ψυχή εκπληρώνει τον προορισμό της. Πραγματοποιεί μυστική και εξελικτική πορεία. Το πνεύμα εγκαταλείπει τα εξωτερικά και επουσιώδη προκειμένου να καταφύγει στα εσωτερικά και ουσιώδη. Αποσπάται από τα αισθητά για να ανακαλύψει τα υπεραισθητά και άφθαρτα. Απαρνείται τα μερικά και τα πρόσκαιρα προκειμένου να συλλάβει τα καθολικά και τα αιώνια. Εγκαταλείπει το περιορισμένο και το σχετικό, χάριν του Απείρου και του Απολύτου.
Ας ευχηθούμε, αδελφοί μου Ιππόται Ρ+, όπως ένας έκαστος εξ ημών, ως μέρος της όλης φύσεως, αναγεννηθεί υπό του πυρός, το οποίο αναμιγνυόμενο με τις πράξεις του καθημερινού μας βίου μας οδηγεί σε έργα δομής της καθαρής επιστήμης και του πολιτισμού. Σε έργα τελειοποιήσεως ημών και εν τέλει στο ύψιστο έργο και καθήκον της συμβολικής μετατροπής του εαυτού μας σε μυστικό ρόδο. Τότε η ειρήνη, την οποία απευθύνουμε στους αδελφούς μας ως απάντηση στην εισιτήριο λέξη του βαθμού, θα βασιλεύσει αδιατάρακτη σε ολόκληρο τον κόσμο, αλλά και τον εσωτερικό μας εαυτό.
Ειρήνη ημίν, αδελφοί μου!
…. ας είστε ευλογημένοι,
ας είστε προστατευμένοι,
ας είστε θεϊκά καθοδηγούμενοι…
Είθε η σύνθεσις των θαυμασίων δυνάμεων της Φύσεως να ωθούν υμάς  διά μίας αληθούς ζωής όπως  εξελίξετε τις ιδιότητες και τις δυνάμεις, ώστε να επιτύχετε τη μεταβολή, η οποία κατά τη Ρ+ φιλοσοφία υποδηλώνει την πνευματική τελειοποίηση. Και τότε ως άνθρωποι θα έχετε επιτελέσει την επί της Γης αποστολή σας, τον προορισμό σας: την εξυπηρέτηση του Σύμπαντος εν Αγάπη, Αλήθεια και Δικαιοσύνη και θα δυνηθείτε να ειπείτε :
ΤΕΤΕΛΕΣΤΑΙ !

Πρίγκηψ Ροδ+ Ιππότης του Αετού και του Πελεκάνος

α. Ο 18ο βαθμός του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου, 7ο του Γαλλικού Τύπου, 47ο του Τύπου Μισραίμ έχει ως σύμβολό του το Ρόδο επί του Σταυρού, τον Αετό και τον Πελεκάνα, τρέφοντα τα νεογνά του με το αίμα των σπλάχνων του. Η καταγωγή του είναι ανεπίδεκτη αμφισβήτησης και προέρχεται από το αρχαίο Τάγμα των Ρ+, Μυστική Εταιρία και Αδελφότητα της οποίας ο ακριβής χρόνος ιδρύσεως παραμένει άγνωστος. Ιδρυτής φέρεται ο μυθικός Ιππότης Κρίστιαν Ροζενκρόϋτς, ο οποίος -κατά τον θρύλο- γεννήθηκε το 1378 μ.χ. Ταξίδεψε από τη Γερμανία στους Αγίους Τόπους , την Ανατολή και την Αίγυπτο και μυήθηκε υπό των ραββίνων της Παλαιστίνης και των Αράβων φιλοσόφων στις αλήθειες της Φύσεως και στις απόκρυφες επιστήμες (Καββαλά, Θεοσοφία, Ερμητισμό, Αριθμοσοφία, Αστρολογία, Αλχημεία), όταν δε επέστρεψε στην Ευρώπη ίδρυσε το Τάγμα των Ρ+.
Το ακριβές περιεχόμενο των αρχέγονων Ρ+ διδασκαλιών, περί της φύσεως και της κοσμογονίας  δεν είναι γνωστό. Το Τάγμα υποστηρίζεται  ότι είχε βάση μυστική και έτσι διατηρήθηκε για πολλά έτη, κατά μία δε εκδοχή οι Ρ+ αποκαλούνταν μεταξύ τους ως «αόρατοι αδελφοί». Ως σημείο αναγνωρίσεως εχρησιμοποιείτο το Ρόδο επί  του Σταυρού, σύμβολο κοινό στους σοφούς και τους κατόχους πολλών εκ των μυστικών της επιστήμης, της φύσεως και των φυσικών νόμων. Ρ+ θεωρούνται οι Roger Bacon, Robert Fludd , Michael Maier, Sigmund Richter, Elias Ashmole. Ορθότερο είναι να παραδεχθούμε την ύπαρξη του αρχαίου Τάγματος των Ρ+ ως οργανωμένου τάγματος, το οποίο στους κόλπους του περιελάμβανε τα ελεύθερα, πεφωτισμένα και μυημένα πνεύματα, τα οποία αναζητούσαν «ελευθέρα επιστήμη» και «νέον νόμον» κατά τη σκοτεινή εκείνη εποχή της μισαλλοδοξίας, του φανατισμού και των δεσμών της πνευματικής δουλείας. Το Ρ+ Τάγμα αποτέλεσε κατά την εποχή εκείνη σχολή σοφίας και ανώτερη μύηση στα βαθύτερα μυστικά της Φύσεως.
Η ύπαρξη του Τάγματος των Ρ+ έγινε γνωστή με τη δημοσίευση το 1614 της λεγόμενης Fama Fraternitatis του Τιμίου Τάγματος του Ρόδινου Σταυρού, η οποία απευθυνόταν προς τους πεπαιδευμένους εν γένει και τους ηγεμόνες της Ευρώπης. Το επόμενο έτος εξεδόθη δεύτερο έντυπο με τίτλο «η εξομολόγησις της Ρ+ Αδελφότητος προς τους σοφούς της Ευρώπης. Τρίτο και τελευταίο έντυπο δημοσιεύθηκε στο Στρασβούργο με τίτλο «Ο Χυμικός Γάμος τους Χριστιανού Ροδόσταυρου», το οποίο έφερε χρονολογία 1459 και αναφερόταν στη μύηση του στα μυστήρια του Ρόδινου Σταυρού.   
β. Σκοπός του συμβολικού τεκτονισμού είναι να βοηθήσει στην αφύπνιση της ανθρώπινης ψυχής από τον λήθαργο στον οποίον έχει περιπέσει. Σκοπός της Στοάς της Τελειοποιήσεως είναι η εξέλιξη της αφυπνισθείσας πλέον ανθρώπινης ψυχής η οποία οφείλει να ακολουθήσει την οδό της εκπλήρωσης του καθήκοντος και να θητεύσει στην υπεράσπιση των αρχών της επιστήμης και του Ανθρωπισμού, θητεύοντας στην ελευθερία της σκέψεως και της συνειδήσεως. Σκοπός πλέον του Υπερτάτου Περιστυλίου είναι η ολοκλήρωση της εξελίξεως της ανθρώπινης ψυχής, ώστε ο κυβικός λίθος να μετατραπεί σε μυστικό ρόδο. Αποτελεί την εφαρμογή των Ρ+ διδασκαλιών στον καθημερινό βίο. Αυτό διότι τα πορίσματα της τεκτονικής φιλοσοφίας, αλλά και κάθε φιλοσοφίας πρέπει να μετουσιώνονται σε πράξη. Θυμίζω ένα κομμάτι του όρκου του βαθμού «ορκίζομαι όπως καταβάλω πάσαν δύναμιν του πνεύματός μου προς αναζήτησιν της αληθείας, προς τούτω δε θα θυσιάσω τον εγωισμό μου». Συσχετισμός δηλαδή αρετής και γνώσης.
γ. Ο πλήρης τίτλος του κατέχοντος τον 18ο βαθμό είναι: Πρίγκηψ Ρ+, Ιππότης του Αετού και του Πελεκάνος. Ο αετός συμβολίζει τη σοφία και ο πελεκάνος (ο οποίος τρέφει τα νεογνά του με το αίμα των σπλάχνων του) την αυτοθυσία. Ο Ρ+ πρέπει να είναι ένα ανθρώπινο ον εξόχως ευγενές (Πρίγκηψ) γεμάτος από σοφία και διάθεση αυτοθυσίας υπέρ του Συνόλου. Ούτω θα είναι, όπως λέγει το Τυπικό , η «δόξα του Τεκτονισμού».
Ο Ρ+  πρέπει να είναι τέλειος άνθρωπος, ελεύθερος από προλήψεις, δεισιδαιμονίες και φανατισμούς, να μην έχει μισαλλοδοξία και να είναι ανεξίθρησκος, πρόθυμος υπερασπιστής της ελευθερίας της συνειδήσεως, πραγματοποιών την ηθική την οποία εδίδαξε ο Ιησούς, έξω από κάθε δογματική στενότητα, συνοψίζοντας εν τω βίω του τη ρήση «Αγαπάτε αλλήλους».
Πράγματι, ο Λόγος απωλέσθη από την αδράνεια απάντων ημών. Αφήσαμε τα εργαλεία μας να θραυσθούν και το Σκότος να διαχυθεί επί της γης. Το τυπικό μας δίδει μια ζοφερή εικόνα των συνεπειών της απώλειας του Λόγου. Οι Ρ+ καλούνται να επανεύρουν τον απωλεσθέντα Λόγο, προκειμένου να διαλυθούν τα σκότη και να αναλάμψη το Φως σε όλη του τη λαμπρότητα. Για τον λόγο αυτό οφείλουν να ερευνούν με ζήλο, αλλά και σύνεση, τις θρησκείες, τη φιλοσοφία, τους ανθρώπους και τα αντικείμενα. Στηρίζονται στην κατ’ ορθόν λόγον μελέτη της Φύσεως και των νόμων της: «Άμεσος σπουδή της φύσεως – η επιστημονική αρχή των Ρ+»
Οι Ρ+ έχοντας αυστηρότερα των άλλων και σοβαρότερα καθήκοντα αναλαμβάνουν την ανεύρεση και εφαρμογή των μεγάλων νοημάτων και δη των αρχών της Ελευθερίας και της Δικαιοσύνης, επί της οδού της Αρετής και του Καθήκοντος. Δεν χρειάζεται να είναι πολλοί, αλλά πρέπει να είναι αποφασισμένοι και στενά συνδεδεμένοι μεταξύ τους. Επομένως, οφείλουν να ερευνούν την Αλήθεια και να θυσιάζουν τον εγωισμό τους προς εκτέλεση ωφελίμων για την ανθρωπότητα έργων.
δ. Ο βαθμός του Ρ+ είναι Ιπποτικός. Οπλίζει τους Ρ+ με ξίφος, αλλά μόνον «προς υπεράσπιση του Δικαίου» και διά να εμποδίζουν τη σβέση των φώτων. Ο όρκος του βαθμού περιέχει την υπόσχεση να είναι ο Ρ+ πιστός στο έργο του και ευθύς μέχρι θανάτου. Να είναι μαχητής της Δικαιοσύνης και υπερασπιστής των ασθενών και καταδυναστευμένων. Γνωρίζει, άλλωστε, ότι «πάντας τους επιχειρήσαντας να αναγεννήσωσι την ανθρωπότητα, οι άνθρωποι τους κατεδίκασαν εις θάνατον». Τούτο, όμως, δεν τον κάνει να διστάσει στην εκτέλεση του καθήκοντος: «Εστέ πάντες μία μόνη οικογένεια αδελφών, μαζί με Εκείνον όστις εξεδίωξε τους εμπόρους εκ του Ναού … και αψήφησε την τυραννίαν των ισχυρών και τον φανατισμόν του πλήθους». Μαζί με εκείνον ο οποίος είπε «Ζητείτε και ευρήσετε».
Διά ταύτα, ο Ρ+ θεωρών πάντας τους ανθρώπους ίσους και αδελφούς ακολουθεί με την έρευνα της Αλήθειας και την αναζήτηση του Απωλεσθέντος Λόγου τον φυσικό Νόμο και τη φωνή της συνειδήσεώς του, διότι τούτο αποτελεί υπέρτερη ηθική, μεταμορφούμενος ακαταπαύστως διά του Πυρός, το οποίο αναγεννά πάσαν την Φύσιν.  ΙΝRI - IGNE NATURA RENOVATUR INTEGRA, δηλαδή «διά του πυρός η Φύσις ολόκληρος αναγεννάται». Η Τεκτονική αυτή ρήση είναι ο Λόγος, ο οποίος εκπολιτίζει το ανθρώπινο γένος. Δι’ αυτού επικοινωνούν πάντες οι άνθρωποι με το ζωογόνο φώς της αληθείας που τους οδηγεί στην βεβαιότητα διά της ορθής σκέψης. Η Τεκτονική αυτή λέξη είναι ο Λόγος, ο οποίος ομιλεί κατ’ ευθείαν προς τις αισθήσεις μας.
Κατά τον τρόπο αυτό τα ταπεινά στοιχεία του ανθρώπου κατακαίονται διά του  Πυρός του «φωτίζοντος την διάνοιαν και καθαίροντος την συνείδησιν». Του μυστηριώδους, ζωογόνου και εμψυχούντος Πυρός. Του Πυρός που ανυψώνει το Πνεύμα σε νέα ζωή, αενάως αναγεννώμενη. Θυμίζω ότι κατά τον Ηράκλειτο τα πάντα κατέρχονται από το Πυρ, κατά δε το τέλος της κοσμικής περιόδου τα πάντα θα εκπυρωθούν. Τμήμα δε του Θείου Πυρός είναι η ανθρώπινη ψυχή, εκδηλούμενη ως Λόγος – Νόησις.
Μόνον έτσι, δηλαδή διά του πυρός, ο κυβικός λίθος μετατρέπεται σε Μυστικό Ρόδο, σύμβολο των ελευθέρων ιδεών, της καθαρής επιστήμης, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της Δικαιοσύνης και της Αρετής.